no_slider

Beheersexploitatie

Met een beheersexploitatie maken we voor u inzichtelijk met welke kosten en opbrengsten u rekening moet houden  in de beheersfase. Hiermee kunt u ook zien of een bepaalde investering (in grond of gebouwen) rendabel kan zijn en zo ja, onder welke condities.

Indien gewenst, koppelen wij beheersexploitatie, investeringsberekening, opstalexploitatie én grondexploitatie voor een integrale doorkijk.

Uw adviseurs op dit gebied zijn Bob Langendoen en Harry Buijs.

Aanspreekpunt

Bob Langendoen

06 13 50 78 72

Harry Buijs

06 13 11 31 97

Onze Diensten

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek 073 744 0182 of mail ons