no_slider
Locatieonderzoek

Locatieonderzoek

Waar kunt u uw nieuwe fabriekspand het beste vestigen? Wat is de beste locatie voor een golfbaan en hoe is het op die ene plek gesteld met de berei...

Lees meer
Omgevingsscan

Omgevingsscan

Een gebied in de vingers krijgen. Weten hoe het zit met de veiligheid, de bodem, milieubelasting, beleidsaspecten en de omgeving. Met onze omgeving...

Lees meer
Begeleiding bij bestemmingsplan

Begeleiding bij bestemmingsplan

De weg naar een haalbaar bestemmingsplan leggen wij voor u af. Dankzij onze procesmatige en inhoudelijke kennis zijn we niet alleen bezig met de we...

Lees meer
Begeleiding bij een exploitatieplan

Begeleiding bij een exploitatieplan

Als een gemeente bij een ontwikkeling geen anterieure overeenkomst heeft gesloten met een grondeigenaar, komt het exploitatieplan in beeld. Wij beg...

Lees meer
Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing

Met een ruimtelijke onderbouwing komt de haalbaarheid van een bouwplan of ontwikkeling voor u dichterbij. Wij beschrijven de plannen. Toetsen en on...

Lees meer
Milieueffectrapport

Milieueffectrapport

Wat zijn de gevolgen van uw plannen voor het milieu? Deze vraag wordt vaak gesteld. Daarom is het goed om te weten of het voor uw plannen noodzakel...

Lees meer
Diverse onderzoeken

Diverse onderzoeken

Iedere situatie is uniek, net als ieder plan. Om tot een gedegen plan te komen, is het vaak nodig om verschillende onderzoeken uit te voeren. Wij h...

Lees meer
Bel ons voor een vrijblijvend gesprek 073 744 0182 of mail ons