no_slider
Projectplan

Projectplan

Hoe komen we tot een succesvolle uitvoering van een project? De weg naar het doel beschrijven we voor u in een projectplan. Eisen en verwachtingen ...

Lees meer
Project- en procesmanagement

Project- en procesmanagement

We dragen zorg voor een compleet project, van initiatief tot en met realisatie. We vinden het belangrijk om met de opdrachtgever mee te denken. Op ...

Lees meer
Begeleiding

Begeleiding

Steeds meer projecten en diensten worden aanbesteed. Daarom zorgen wij met onze inhoudelijke kennis voor begeleiding in aanbestedingstrajecten en o...

Lees meer
 Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies

Het ontwikkelen van een gebied hangt altijd samen met haalbaarheid. We brengen door middel van een haalbaarheidsstudie in kaart of de voorgenomen p...

Lees meer
Projectorganisatie

Projectorganisatie

Een project vergt een strakke organisatie die ervoor zorgt dat het project binnen het afgesproken tijdsbestek wordt gerealiseerd. Dat doelstellinge...

Lees meer
Onderhandelingen t.b.v. grondverwerving

Onderhandelingen t.b.v. grondverwerving

Gebiedsontwikkeling is onlosmakelijk verbonden aan het verwerven van grond. Vaak een proces waarin verschillende partijen met elkaar in gesprek gaa...

Lees meer
Communicatieplan

Communicatieplan

Communiceren over een bepaalde gebiedsontwikkeling, dat moet goed gebeuren. Daarom ligt daar ook een duidelijke strategie aan ten grondslag die wor...

Lees meer
Overeenkomsten

Overeenkomsten

Het opstellen van een overeenkomst is mogelijk in iedere fase van een ontwikkeling. Of het nu gaat om het maken van afspraken over financiële ...

Lees meer
Bel ons voor een vrijblijvend gesprek 073 744 0182 of mail ons