no_slider

Tom de Bruin

Specialist in planeconomie en verduurzaming

Talent: De effecten van verandering inzichtelijk maken.

Tom de Bruin is tijdens en na zijn studie general management aan Nyenrode Business Universiteit ondernemer geweest. Hij was eigenaar van 3D visualisatie bureau en mede-eigenaar van een bouwkundig teken- en adviesbureau. Eind 2014 maakte hij de overstap naar de functie consultant Transaction and Restructuring Services bij Grant Thornton Nederland. Als financieel consultant adviseerde hij cliënten die actief zijn in fusies en overnames, om hen bij te staan in het bereiken van hun groei doelstellingen. Na een commerciële uitstap richting customerretail is hij in 2018 bij Plan en Project begonnen.

Bij Plan en Project richt Tom zich op gebiedsontwikkeling en verduurzaming. Binnen de gebiedsontwikkeling ligt zijn focus op planeconomie en omvatten zijn werkzaamheden het opstellen en beheren van grond- en opstalexploitaties. In zijn functie als planeconoom stelt Tom ook businesscases op om de haalbaarheid van nieuwe initiateven te onderzoeken.

Daarnaast is hij actief als verduurzamingsadviseur. Het streven naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050 en een reductie van gasverbruik in Nederland stelt woningcorporaties voor een aantal uitdagende vraagstukken. Om hen hierin bij te staan heeft Tom samen met een aantal collega’s een integrale werkmethodiek ontwikkeld, waarbij verduurzaming en planmatig onderhoud samenkomen.

De werkmethodiek biedt een woningcorporatie handvatten om voor de komende jaren haar beleid inzake verduurzaming en onderhoud op elkaar af te stemmen. Aan de basis van deze methodiek ligt een simulatiemodel dat draait om complexopnames en de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Dit model stemt verduurzamingsinvesteringen af op grootonderhoudintervallen. Er ontstaat per complex voor meerdere verduurzamingsscenario’s een realistisch beeld van de benodigde investeringen, momenten van verduurzaming, de beoogde CO2-reductie en verlaging van de energielasten. De ontwikkeling van het simulatiemodel is door Tom uitgevoerd.

Tom: “Als ondernemer heb ik geleerd hoe belangrijk flexibiliteit, een analytische aanpak en onafhankelijkheid zijn binnen iedere organisatie. Ditzelfde geldt voor zowel de gebiedsontwikkeling als de advisering in verduurzaming. Flexibiliteit is een groot goed in een branche die dient om te gaan met een wijd scala aan ontwikkelingen. Een analytische aanpak helpt bij het in kaart brengen van de impact van deze ontwikkelingen. Onafhankelijkheid is essentieel om tot een gedegen advies te komen en om verschillende standpunten bijeen te brengen.”

Bekijk Tom's CV via de volgende link: CV

Gegevens

Tom de Bruin

Tom de Bruin

Planeconoom
06 53 99 89 21

Gegevens

Tom de Bruin

Tom de Bruin

Planeconoom
06 53 99 89 21
Bel ons voor een vrijblijvend gesprek 073 744 0182 of mail ons